Ved å satse på kvinner i landbruket, utrydder vi sult raskere.

//Ved å satse på kvinner i landbruket, utrydder vi sult raskere.

Gratulerer med kvinnedagen! Caritas prioriterer kvinner spesielt i alle våre matsikkerhetsprosjekter. Det gir resultater i form av flere måltider og mer variert kosthold i familien.

Kvinnene på bildet ga uttrykk for at de er fornøyde fordi de nå har tilgang til å dyrke jorda og det gir dem egne inntekter. Foto: Caritas Norge

I DR Kongo, hvor Caritas Norge har hatt møter med samarbeidspartnere denne uken, øker antall kvinner som får yrkesopplæring innen jordbruk, noe som har ført til økt matsikkerhet i  lokalsamfunn hvor vi har prosjekter.

-Vi vender tilbake med mange inntrykk fra besøk hos lokalsamfunn der vi jobber for å utrydde sult. Et viktig tema på agendaen var likestilling og kvinners rettigheter. I våre prosjekter ser vi hvordan kvinner står for det meste av jordbruket, men de eier ikke jorden de dyrker, og de har lite å si når beslutninger skal fattes. Det er også vanskeligere for dem å få lån for å investere i landbruket, og offentlige støtteordninger prioriterer menn. Dette er ikke bare urettferdig, det fører også til at kvinner produserer mindre enn menn – og vi ser en feminisering av fattigdommen., sier leder for internasjonal avdeling i Caritas Norge, Marit Sørheim. Dette vil Caritas gjøre noe med.

– Det er et krav i våre prosjekter at kvinner utgjør minst 40 prosent av medlemmer og ledelse når bøndene organiserer seg. Videre oppretter vi spare- og lånegrupper der majoriteten av medlemmene er kvinner. Det tradisjonelle synet på kvinners rolle sitter imidlertid dypt, og vi jobber systematisk med holdningsskapende aktiviteter og opplæring i menneskerettigheter. Vi opplever at når befolkningen ser positive resultater for samfunnet av kvinners deltakelse, endres disse holdningene gradvis, legger Sørheim til.

Opplæring i klimatilpasset jordbruk sikrer familier nok mat. Nær 9 av 10 familier Caritas jobber med går fra ett til tre måltider om dagen, takket være klimasmart landbruk.

Chantal Kilwanga fra Kisantu i DRC, visepresident for en lokal bondeorganisasjon, takker for støtten de får fra Caritas Norge. Foto: Caritas

Caritas i DR Kongo

Caritas Norge samarbeider med Caritas Kongo om å sikre folk mat, husly, beskyttelse og vann. Vi gir folk opplæring i mer effektivt og klimasmart jordbruk gjennom:

  • Oppstartspakker for kjøkkenhager for mer og næringsrik mat.
  • Klimarobuste såkorn som tåler tørke og sykdommer.
  • Opplæring i effektive dyrkingsmetoder.
  • Støtter småbønder med tilgang til salgsmarkeder.

Matsikkerhetsprogrammet har også en positiv innvirkning på utdanning og helse. Underernæring er en viktig årsak til at barn ikke går i skole, og hovedårsaken til dødsfall blant barn under fem år.

2019-03-08T15:36:34+00:00 8th mars, 2019|

About the Author: