Veien inn i norsk arbeidsliv

//Veien inn i norsk arbeidsliv

Gjennom tilbudet JOBBFOKUS, hjelper Caritas høyt utdannende innvandrere inn i norsk arbeidsliv. I 2021 kom 39 deltakere seg ut i lønnet arbeid. 

Av Kristin Velure Strøm, seniorrådgiver 

Schibsted_Jobbfokus

Mangfold: JOBBFOKUS arrangerer seminarer for deltakerne i samarbeid med privat næringsliv og organisasjoner. Viktigheten av mangfold i norsk næringsliv er tema for foredraget som holdes her. (Foto: Caritas Norge)

– Når man flytter til et nytt land, blir man møtt av en rekke ukjente normer og uskrevne regler, som gjør det ekstra utfordrende å komme inn på arbeidsmarkedet, forteller prosjektrådgiver Maria Langås.

Sammen med næringslivskontakt Finn Børre Ekås driver hun et av de nyeste arbeidsrettede tilbudene i Caritas, nemlig JOBBFOKUS. Gjennom dette tilbudet, ønsker Caritas å bidra til at jobbsøkere som er nye i Norge får verktøy som gjør dem bedre rustet til å lykkes.

Ubrukte ressurser

– Det er et tap både for den enkelte, men også for samfunnet, dersom vi ikke får gitt disse menneskene en sjanse til å bidra. Dette er personer som er klare for å delta i yrkeslivet. Dessverre opplever mange at det er vanskelig å få en jobb hvor de får brukt sin fagkompetanse, forklarer Finn. Han har selv arbeidet i det private næringslivet mesteparten av sitt yrkesliv.

Verktøy for suksess

I løpet av åtte uker lærer deltakerne på JOBBFOKUS hvordan man skriver en god søknad og CV, hvordan man bygger nettverk, typiske trekk ved norsk arbeidslivkultur, og får praktisk intervjutrening. Felles for alle, er at de har høyere utdanning, bor i Oslo-området og har innvandrerbakgrunn.

– For mange av deltakerne er også støtten og motivasjonen de får fra hverandre utrolig viktig. Flere har vært jobbsøkere over lengre tid, da er det godt å vite at man ikke er alene, forteller Maria.

– JOBBFOKUS skal gi de det lille ekstra for å lykkes med å lande sin drømmejobb. Deltakerne blir invitert på seminarer med rekruteringsansvarlige i ulike bedrifter og organisasjoner. I tillegg tilbyr vi mentorer til deltakerne. Dette er frivillige som ofte jobber i samme fagfelt som deltakerne, og som gjennom å dele av sin norske arbeidserfaring er viktige støttespillere, informerer Finn.

Populært tilbud

I 2021 gjennomførte 113 personer JOBBFOKUS og 39 av deltakerne kom seg ut i lønnet arbeid. Hittil har 70 personer gjennomført kurset i 2022.

– Det er gledelig å se at vi når ut til så mange og at JOBBFOKUS kan bidra til at arbeidslivet blir mer mangfoldig og inkluderende, mener Finn.

2022-06-22T15:03:22+00:00 24th juni, 2022|

About the Author: