Vellykket kaffeprosjekt i Colombia

//Vellykket kaffeprosjekt i Colombia

Utviklingen har gått i feil retning for Colombia på mange måter de siste årene. Heldigvis finnes det lyspunkt. Det handler om kaffeproduksjon, og et svært vellykket samarbeid med næringsliv og akademia.

Av Anette Skomsøy, seniorrådgiver kommunikasjon 

Kaffeplanter i Colombia

Kaffe: I prosjektet har bøndene fått opplæring i hvordan de kan drive plantasjen mer miljøvennlig, og hva som skal til for å oppnå sertifisering. (Foto: ECOM)

I fire år har vi, sammen med Caritas Colombia og gjødselprodusent Yara, ECOM og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) bidratt til at rundt 1400 lokale kaffefamilier driver plantasjen mer lønnsomt ved å gi de tilgang til høyere salgspriser. Dette har resultert i at den årlige fortjenesten for kaffeavlingene har økt fra 73 000 til 201 000 kroner i snitt for hver produsent.

Prosjektet ble avsluttet i februar, etter fire år, med mål om å introdusere bøndene for å drive kaffeproduksjonen etter beste praksis. For å komme dit har kaffeprodusentene fått opplæring i hvordan de kan drive mer miljøvennlig, og hva som skal til for å oppnå sertifisering. Det siste innebærer å bli godkjent som kaffeleverandør.

– Det har vært interessant å se hvordan man med enkle grep kan gjøre en kaffeproduksjon mer lønnsom. En familie brukte for eksempel ugressmiddelet glyfosat fire ganger i året, i tro om at det ville forhindre ugress eller sykdommer i avlingen. Det de ikke visste var at glyfosat i stedet forsinket den normale veksten av kaffeplantene, og reduserte dermed produktiviteten på plantasjen, sier Vanessa Colorado, fungerende programsjef i Caritas Norge.

Kaffebønder i Colombia

Bedre levevilkår: Deltakerne i prosjektet har mer enn doblet sin fortjeneste av kaffeproduksjonen. Her er noen av dem samlet til et måltid. (Foto: ECOM)

I arbeidet med prosjektet har Caritas samarbeidet med familiene og lokale foreninger for å styrke dem med hensyn til bærekraftighet og veien videre.

– Vi er opptatt av at de skal øke inntektene ytterligere i årene som kommer, og at levevilkårene deres bedres. Et annet mål er å gjøre de bedre i stand til å håndtere klimaendringene, sier Colorado.

Foruten å øke fortjenesten til kaffeprodusentene og deres familier har prosjektet bidratt til at forbruket av vann er redusert med 75 prosent. Det ved hjelp av nye og mer bærekraftige vanningssystemer.

2022-06-23T13:19:32+00:00 15th juli, 2022|

About the Author: