Verdens matvaredag: En av ni sulter!

//Verdens matvaredag: En av ni sulter!

Av: Knut Andreas Lid og Aina Østreng, Caritas Norge.

805 millioner mennesker lider av underernæring. Regjeringen fastslår i statsbudsjettet for 2015 at formålet med bistanden er varig fattigdomsreduksjon i de mest fattige landene, men følger ikke opp med en strategi som når de fattigste av de fattige. Flertallet av verdens fattige lever av jordbruk. Regjeringen må styrke satsingen på matsikkerhet dersom målet om fattigdomsreduksjon skal nås. Det er vårt budskap på verdens matvaredag.

Under 5 prosent av bistandsbudsjettet forventes øremerket til jordbruk og fiske i 2015, og bare en del av denne retter seg mot de flere hundre millioner småbønder som lider av kronisk underernæring. En innretting av bistanden som bedre reflekterer menneskers mest grunnleggende behov, mat, er nødvendig.

Regjeringen har i forslag til budsjett for 2015 ambisiøse mål innen utdanning, helse jobbskaping. Dette er svært positivt, men for å realisere målene er et sterkt fokus på matsikkerhet avgjørende. Jordbruk er og den største kilden til arbeid på verdensbasis, og er således viktig for en husholdnings inntektsmulighet. En god verdiskapning i landbruket vil føre til at flere foreldre har råd til å sende barna sine på skole. Sunn og ernæringsrik mat er en forutsetning for at barn skal få noe ut av skoledagen og bidrar til god helse.

En FN rapport om verdens matvaresituasjon publisert i 2014 fastslår at å investere i bærekraftig familiejordbruk er avgjørende. De produserer en høy andel av maten vi spiser, utgjør flertallet av befolkningen i verdens mest fattige land, og er den mest fattige befolkningsgruppen i de respektive landene. For å skape utvikling for dem som trenger det mest er det helt nødvendig å satse på småbrukerne.

Klimaendringene utgjør en hurtig voksende trussel rammer fattige småbønder hardt. Regjeringens støtte til klimasmart landbruk er positivt. Hva regjeringen legger i begrepet er midlertidig uklart. Klimasmart er ikke synonymt med klimavennlig. Økt matvareproduksjon må være basert på klimavennlige teknikker. Den mest effektive måten å forebygge og tilpasse seg klimaendringene er å satse på småbrukerne.

Verden kan avskaffe sult innen 2030. Klarer vi å oppnå dette målet kan ringvirkningene på fattigdomsreduksjonen, fred og stabilitet bli store. Når verden i 2015 slutter seg til FN’s nye tusenårsmålene, de såkalte bærekraftige utviklingsmålene, vil avskaffelse av ekstrem fattigdom og sult være en hovedprioritet. Vi forventer at Norge tilslutter og forplikter seg til å oppnå disse målene og at norsk bistand reflekterer det mest skrikende av menneskelige behov, retten til mat.

Les mer om vår kampanje mot sult: Høstaksjon 2014: One human family, food for all 

Følg kampanjen på Facebook Caritas Norge og Twitter @Caritas Norge.

Støtt Caritas’ høstkampanje for matsikkerhet

Hjelp oss å hjelpe flere!

Du kan hjelpe Caritas Norge med å bedre mattilgangen til fattige bønder i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

Gi et bidrag her eller benytt vår gavekonto 8200.01.93433. Merk innbetalingen «Høstaksjon».

For girobetaling se vedlagt høstaksjonsbrev i St. Olav katolske kirkeblad nr. 4.

Les mer om vårt arbeid for matsikkerhet 

Uganda

DR Kongo

Zambia

El Salvador

Sri Lanka

2018-02-05T14:49:08+00:00 16th oktober, 2014|

About the Author: