Verdens miljødag – matsikkerhet er i fokus på Sri Lanka

//Verdens miljødag – matsikkerhet er i fokus på Sri Lanka

Koronaviruset har løftet matsikkerhet høyt på agendaen. På verdens miljødag er det fint å kunne dele noen positive nyheter fra vårt program på Sri Lanka som bidrar til matsikkerhet gjennom klimatilpasset jordbruk.

“No one should die of Hunger – End Hunger by 2025” – Pope Francis

Siden vi startet det landsdekkende matsikkerhetsprogrammet på Sri Lanka i 2018 har det blitt gjort store fremskritt. Til nå har Caritas Sri Lanka mobilisert mer enn 13 tusen husholdninger og gitt dem opplæring i bærekraftig og klimatilpasset landbruk. Det de produserer i sine kjøkkenhager sikrer dem 3 måltider om dagen, med ernæringsrik og trygg mat. Vårt program har fått økt betydning under koronakrisen, og myndigheten på Sri Lanka har blitt inspirert av prosjektene.

Myndighetene på Sri Lanka vil etter den samme modellen finansiere 1 million nye kjøkkenhager i løpet av de nærmeste årene, fordi de ser at dette er et effektivt tiltak for å bedre matsikkerheten. Dette er et resultat av påvirkningsarbeid vi har drevet overfor lokale- og nasjonale myndigheter for å fremme vår modell og rettighetene til marginaliserte småbønder.

Opplæring i fiskeoppdrett i Bispedømmet i Ratnapura. Opplæringen skjer i samarbeid med nasjonale myndigheter og følges opp av Caritas programkoordinator i området.

Sri Lanka er svært utsatt for effektene av klimaendringer og har hatt alvorlige tørkeperioder de siste 5 årene. Disse blir ofte avløst av flom, når regnet endelig kommer. Derfor er det viktig med klimatilpasset landbruk, og bruk av planter og teknikker som gjør avlingene mer motstandsdyktige mot både tørke og flom. Gjennom programmet har vi startet opplæring i fiskeoppdrett i små dammer som flere av lokalsamfunn har til sin disposisjon. Fisk er en viktig kilde til protein i Sri Lanka, hvor religiøse regler og påbud gjør at annet dyrehold til matproduksjon er utfordrende.

Av Aron Halfen, Programansvarlig og Nilani Tissera, Caritas Sri Lanka

 

 

2020-06-05T12:44:18+00:00 5th juni, 2020|

About the Author: