Vi gir trygghet til våre givere

//Vi gir trygghet til våre givere

Caritas er registrert i Innsamlingsregisteret. Det betyr at organisasjonen er åpen om inntekter og utgifter, og at giverne kan være trygge på at pengene går dit de skal, sier Børre Hagen, daglig leder i Innsamlingskontrollen. logo

I september 2014 starter den internasjonale Caritas-kampanjen One human family, food for all av Caritas Norge. Kampanjen, som ble lansert i desember 2013 med pave Frans i spissen, har som mål å bidra til utryddelse av sult innen 2025. Årets høstaksjon for matsikkerhet er en del av kampanjen, og vil bli markert i menigheter over hele Norge.

– Ett av målene med vårt arbeid er selvfølgelig å få inn penger til Høstaksjonen 2014. Da er det ekstra viktig å kommunisere at pengene faktisk benyttes slik vi sier at de skal benyttes, sier administrasjons- og økonomileder, Dag Albert Bårnes i Caritas Norge.

Caritas er registrert i Innsamlingsregisteret til Innsamlingskontrollen. Ved registrering i Innsamlingsregisteret forplikter organisasjonene seg til å følge spesifikke regnskapsregler og underlegge seg ekstern kontroll.

– Vi synes det er viktig og riktig å være åpne om regnskapene våre. Giverne fortjener å vite hva pengene blir brukt til, forklarer Bårnes.

Hagen sier at han er godt fornøyd med at Caritas er registrert i Innsamlingsregisteret. Organisasjoner som frivillig velger å registrere seg viser at de ønsker å opptre som seriøse innsamlere, understreker han.

Årets høstaksjon for matsikkerhet er en del av den internasjonale kampanjen One human family, food for all, og vil bli markert i menigheter over hele Norge. Følg også kampanjen på Facebook Caritas Norge og Twitter @Caritas Norge.

Les mer om den internasjonale kampanjen her.

Støtt Caritas’ høstkampanje for matsikkerhet

Hjelp oss å hjelpe flere!

Du kan hjelpe Caritas Norge med å bedre mattilgangen til fattige bønder i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

Gi et bidrag her eller benytt vår gavekonto 8200.01.93433. Merk innbetalingen «Høstaksjon».

For girobetaling se vedlagt høstaksjonsbrev i St. Olav katolske kirkeblad nr. 4.

Mer om Innsamlingsregisteret:

– Se Innsamlingsregisteret her 

Innsamlingskontrollen etablerte i vinter også en OBS-liste der de advarer mot useriøse innsamlere.
Denne har nå 24 organisasjoner som av ulike grunner Innsamlingskontrollen advarer giverne mot å støtte. Se OBS-listen her.

2018-02-05T14:49:09+00:00 18th september, 2014|

About the Author: