Vi må fortsatt prioritere internasjonalt miljøarbeid

//Vi må fortsatt prioritere internasjonalt miljøarbeid

Håndteringen av koronakrisen må ikke gå ut over Norges internasjonale arbeid med klima- og miljøspørsmål. I går sendte Caritas og 18 bistandsorganisasjoner brev til fire statsråder om at klima- og miljøarbeidet ikke kan bli skadelidende.

Brevet ble sendt til utviklingsministeren, finansministeren, kommunal- og moderniseringsministeren klima- og miljøministeren, og kan leses i sin helhet her.

Caritas Norge mener det er viktig med internasjonal solidaritet og vi vet at mange utviklingsland vil rammes hardt av korona-krisen, både i tap av liv, økonomisk nedgang og gjeldskrise. Derfor er det avgjørende at vi ikke kutter i klimafinansiering til de mest utsatte, spesielt når det gjelder klimatilpasning av landbruket i en situasjon hvor antall som sulter øker.

I tillegg til epidemier er det mange land som sliter med tørke, flom, skadedyr og andre klimarelaterte fenomener som gjør at antall mennesker som sulter kan overstige én milliard i 2020.

Vi stiller oss bak dette brevet og håper det ikke blir kutt på et område hvor Norge burde øke bevilgningene for å møte vårt ansvar og verdens behov.

 

Disse har underskrevet brevet:

 1. Steinar Winther Christensen, leder, Besteforeldrenes klimaaksjon
 2. Martha Rubiano Skretteberg, generalsekretær, Caritas
 3. Embla Regine Mathisen, leder, Changemaker
 4. Berit Hagen Agøy, generalsekretær, Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke
 5. Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder, ForUM
 6. Erik Berg, styreleder, Habitat Norge
 7. Patrik Swanstrøm, organisasjonssekretær, Holistisk Forbund
 8. Fredrik Glad Gjernes, daglig leder,KFUK-KFUM Global
 9. Dagfinn Høybråten, generalsekretær, Kirkens Nødhjelp
 10. Silje Ask Lundberg, leder, Naturvernforbundet
 11. Benedicte Giæver, leder, NORCAP
 12. Birgitte Lange, generalsekretær, Redd Barna
 13. Øyvind Eggen, generalsekretær, Regnskogfondet
 14. Christian Steel, generalsekretær, Sabima
 15. Julie Rødje, leder, Spire
 16. Jan Thomas Odegard, leder, Utviklingsfondet
 17. Liss Schancke, leder, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet/WILPF
 18. Karoline Andaur, generalsekretær, WWF Verdens naturfond
 19. Marius Holm, daglig leder, ZERO
2020-05-12T09:35:07+00:00 12th mai, 2020|

About the Author: