– Vi regner oss ikke som fattige lenger

//– Vi regner oss ikke som fattige lenger

ZAMBIA: Prisøkningen på gjødsel gjorde at Susan Katanji og andre lokale bønder i landsbyen Stampa i Mpika-distriktet i Zambia slet med å skaffe nok mat til familiene sine. Men det var før de fikk opplæring i klimasmart landbruk gjennom Caritas’ matsikkerhetsprogram.

Tekst og foto: Caritas Mpika

Susan Katanji utenfor huset sitt i i landsbyen Stampa i Mpika i Zambia, en av deltakerne i vårt matsikkerhetsprogram.

Bedre matsikkerhet: Susan Katanji i landsbyen Stampa i Mpika i Zambia. Hun er en av deltakerne i vårt matsikkerhetsprogram. (Foto: Caritas Mpika

–  Jeg har alltid trodd at for å få større avlinger, må jeg bruke mer kunstgjødsel, men nå vet jeg bedre, sier Susan.

Hun forklarer hvordan hun gjennom opplæringsprogrammet til Caritas har lært å drive landbruk på en mer bærekraftig og effektiv måte. Nå driver hun med husdyr, ikke bare for eget konsum, men også for salg. Etterlatenskapene fra dyrene bruker hun som gjødsel i åkrene, slik at avlingene øker og hun får et fint overskudd av grønnsaker som hun kan selge på markedet sammen med kjøttet. Pengene hun tjener på dette, bruker hun på å skaffe seg flere husdyr.

– Det er egentlig en syklus, alt betaler seg selv nå, forteller hun.

Gode resultater

Matsikkerhetsprogrammet Susan deltok i er en del av Caritas Norges langsiktige utviklingsprosjekter som blir finansiert gjennom en rammeavtale med Norad og gaver fra private givere.

I Zambia deltok 3 000 husholdninger, ca. 15 000 personer. Til tross for utfordringer, som tørke, flom og i perioder manglende tilgang til markeder på grunn av smitteverntiltak under koronapandemien, kunne Caritas rapportere gode resultater.

Ved avslutningen, rapporterte 70 prosent av deltakerne at de nå har nok mat, sammenlignet med 22 prosent før programmets oppstart. Samarbeidet med Zambia ble avsluttet i 2021.

Susan Katanji i landsbyen Stampa i Mipika-distriktet i Zambia. Større mangfold i grønnsakshagen både har økt familiens inntekter og gitt dem et sunnere og mer variert kosthold. Foto: Caritas Mpika

Mangfold i åkeren: Større mangfold i grønnsakshagen  har både økt familiens inntekter og gitt dem et sunnere og mer variert kosthold, forteller Susan Katanji. (Foto: Caritas Mpika)

Bærekraftig jordbruk

Matsikkerhetsprogrammene til Caritas legger blant annet vekt på bærekraftig jordbrukspraksis med økologisk kompostering, bruk av husdyrgjødsel, å hindre utarming av jorda, variasjon i avlinger og rotasjon av vekstplassene til grønnsakene. I tillegg er det viktig å tilpasse avlingene til klimaendringer ved å sikre vanning under tørre perioder og hindre at tung nedbør ødelegger grønnsakene.

Susan forklarer hvordan større mangfold i grønnsakshagen både har økt familiens inntekter og gitt dem et sunnere og mer variert kosthold.

  – Før jeg fikk opplæring av Caritas, dyrket vi bare mais, men nå dyrker jeg vanlige poteter og søtpoteter, løk, bananer og gulrøtter. Vi har i tillegg høner som legger rundt syv egg for dag, sier hun.

Liten endring, stor gevinst

Også familiens tankesett har endret seg:

– Vi anser oss ikke som fattige lenger. Vi vet nå at vi har det vi trenger her innen rekkevidde. Caritas har lært oss å respektere jorda og ta i bruk de ressursene vi har rundt oss, slik kan jeg redusere bruken av kunstgjødsel uten at produktiviteten på gården går ned. Helt siden Caritas kom til landsbyen min, har jeg lært at små tiltak av og til kan gi enorme resultater, sier Susan.

2022-10-14T14:16:03+00:00 14th oktober, 2022|

About the Author: