– Viktig at de som rammes av sult og fattigdom får beholde styringen over egne liv

//– Viktig at de som rammes av sult og fattigdom får beholde styringen over egne liv

Valerie Håkonsens navn finnes i Caritas Norges giverregister helt tilbake til 1994 og hun er dermed en av våre mest trofaste givere. Vi tok en prat for å finne ut hvorfor hun har gitt til Caritas i snart 30 år, og hvorfor Caritas ble «hennes organisasjon».

Av Halvor Haugan, Innsamlings- og CRM-rådgiver

Trofast giver: Valerie Håkonsen har gitt til Caritas Norge siden 1994 og bestemte seg for å bli fast giver da Norad utpekte Caritas Norge som en av organisasjonene som var best til å sørge for at pengene går direkte til dem man vil støtte. (Foto: Halvor Haugan)

Kan du fortelle litt om deg selv og din bakgrunn?

Jeg er født i Australia og kom til Norge for over 40 år siden. Jeg har jobbet i folketrygden og NAV, og har også bakgrunn som lærer på St Sunniva skole, men nå er jeg pensjonist.

Du har jo visst om Caritas lenge. Husker du når du først fikk vite om oss?

Ja, jeg ble først ordentlig kjent med Caritas mens jeg jobbet på St Sunniva. Der hadde vi en vennskapsskole i Uganda som vi samlet inn penger til gjennom Caritas, og målet med innsamlingen var å sørge for at alle barna på skolen kunne få ett måltid om dagen. Noen av de som jobbet på St Sunniva fikk også reist ned for å besøke skolen, og barna skrev brev seg imellom. Det var et veldig fint opplegg og vi fikk et veldig personlig forhold til hvor pengene gikk.

Norad-rapport skrøt av Caritas

Og nå gir du også fast til Caritas. Hvorfor bestemte du deg for å bli fastgiver?

Jeg har gitt sporadisk til Caritas helt siden jeg ble kjent med dere, gjerne i forbindelse med aksjoner og kampanjer, men jeg husker at jeg bestemte meg for å bli fastgiver etter å ha lest en rapport fra Norad. Der ble Caritas løftet fram som en organisasjon som er flinkest på å sørge for at pengene går direkte til det man gjerne vil støtte, og som bruker lite på administrasjon. Da jeg leste det tenkte jeg at dette er organisasjonen for meg.

Det er vi også stolte av at vi får til. Hva er det som motiverer deg til å fortsette å være fastgiver?

Som veldig mange andre skulle jeg ønske at alle mennesker i verden hadde tilgang til mat og arbeid og muligheten til å leve et verdig liv, men hvis jeg virkelig skal ønske dette må jeg gjøre noe selv. En måte jeg kan bidra på er å støtte opp om organisasjoner som jobber for en slik verden. Jeg støtter Caritas fordi dere er gode på å se nød i områder der det trengs at noen kommer inn for å hjelpe.

Hva synes du er det aller viktigste Caritas gjør?

Arbeidet deres i utlandet mot sult og fattigdom er det viktigste dere gjør. Visjonen deres gir veldig gjenklang hos meg. «En verden uten sult og uten ekstrem fattigdom hvor mennesker kan leve i verdighet». Dere framhever også viktigheten av at de som er rammet av sult og fattigdom selv får bestemme hvordan utfordringene skal håndteres, noe jeg er veldig glad for å se. Det er så viktig at de som rammes får beholde styringen over egne liv selv, med støtte fra Caritas.

Dere er også veldig gode på å gjøre en innsats på områder der mange andre ikke ser behov for å hjelpe, eller, som meg selv, ikke er klare over at finnes. Et eksempel på det er arbeidet deres for arbeidsinnvandreres rettigheter og rådgivningssenteret deres for au pairer her i Norge. Dere var også tidlig ute i starten av pandemien med viktig informasjon på flere språk.

Må få bestemme selv: Det er viktig for Valerie å gi til organisasjoner som setter de som er rammet av sult og fattigdom i førersetet. Da får de beholdt styringen over sine egne liv. (Foto: Halvor Haugan)

Har arvet engasjementet fra familien

Hvor kommer engasjementet ditt for slike sakene fra?

Nei, jeg har tenkt litt på det selv, og jeg tror nok at det i hovedsak kommer fra innflytelsen jeg har fått fra familien min. Jeg hadde en katolsk oppvekst, men disse strukturene med menighetsråd og Caritas-organisasjoner fantes ikke i den tiden der jeg vokste opp. Jeg har eldre søsken som alle sammen har vært opptatt av rettferdighet og har jobbet med sosialt arbeid blant annet på Papua Ny Guinea og med innfødtes rettigheter i Australia.

Jeg tror nok interessen min for disse temaene kommer derfra, og selv om jeg har fått utløp for dem gjennom engasjement i menighetsråd og for Caritas, så kommer nok engasjementet i bunn og grunn fra en humanistisk tankegang heller enn gjennom en religiøs oppvekst. Det tror jeg også er tilfelle for flere av deres givere, og jeg ville nok gitt til Caritas selv om jeg ikke hadde hatt katolsk bakgrunn.

– Bli fastgiver!

Hva ville du sagt om Caritas til andre som kanskje vurderer å gi gaver til oss?

Bli fastgiver! Selv om du bare har råd til å gi små beløp så har det en kjempestor innvirkning for Caritas. Ved at du gir et beløp regelmessig får organisasjonen økonomisk sikkerhet. Da er det mulig å planlegge og gjennomføre de langsiktige prosjektene, som igjen kan føre til varig bedring av livsvilkårene for dem som trenger det mest. Vi tenker ofte på at vi kan kjøpe småting vi kanskje ikke trenger fordi «det er så billig». Det kan man også tenke om donasjoner.

Caritas er forresten også en verdensomspennende organisasjon med sterk tilknytning til den katolske kirke som fins overalt i verden. Denne tilknytningen til kirkenettverket gir Caritas veldig mye med tanke på kontakter og tilgang, og man kan være trygge på at pengene går dit de skal, noe som er en stor trygghet for alle oss som gir.

2021-09-27T10:34:58+00:00 27th september, 2021|

About the Author: