Vil du bli mentor for flyktninger og innvandrere?

//Vil du bli mentor for flyktninger og innvandrere?

Er du interessert i integrering, migrasjon, kultur og språk, eller sosialt arbeid? Da kan arbeidslivsmentorordningen være noe for deg!

Av Joseph Ceville, Prosjektkonsulent

Behov for veiledning: De små hverdagslige tipsene og triksene er viktige for å bidra til at nyankomne lærer om norsk arbeidskultur og hvordan lykkes i arbeidsmarkedet i Norge (Foto: Herman Dreyer).

Det finnes mange innvandrere og bosatte flyktninger i Oslo som ønsker din hjelp til å bli bedre integrert i det norske samfunnet. En arbeidslivsmentor gir tips og råd og gjør integrering lettere for innvandrere som ønsker å komme ut i arbeid. Ordningen er fleksibel og tilpasset til de som er i jobb, men som allikevel vil gjennomføre frivillige verv. Du blir koblet med en person i tråd med dine ønsker og dere møtes hverandre minst én gang i måned.

Om du ikke bor i Oslo er det mulig med digitale møter. Du får opplæring av oss.

Ønsker du å melde din interesse? Vennligst fyll ut skjemaet her: https://frivillig.no/…/arbeidslivsfadder-for-flyktninger.

Ønsker du mer informasjon? Send en SMS med ordet «Mentor» til 413 94 825. Du vil bli invitert til et uforpliktet informasjonsmøte for å høre mer.

2021-07-02T08:50:34+00:00 29th juni, 2021|

About the Author: