Vil støtte unge migrant-gründere

//Vil støtte unge migrant-gründere

Caritas Norge er stolte av å annonsere dets samarbeid med Migrant Talent Garden-nettverket som en ekspertpartner. EEA og Norway Grants prosjektet «Migrant Talent Garden» vil gi støtte til unge innvandrere fra land utenfor EU og som ønsker å starte for seg selv. 

I sommer hadde vi gleden av å ta imot seks av våre organisasjonspartnere på våre etableringer i Storgata 38. Våre partnere besøkte Caritas Ressurssenter, vårt informasjons- og researchsenter. I 2018 mottok senteret over 20 000 henvendelser. Det handlet om alt fra spørsmål om informasjon og rådgivning, juridisk bistand og jobb- og språkrelaterte kurs.

NGOs og private organisasjoner fra Bulgaria, Hellas, Kroatia, Island, Latvia og Litauen møttes for å vurdere og diskutere den nåværende situasjonen for innvandrere fra land utenfor EU som har kommet til deres land. Migrant Talent Garden møtte Ingrid Falconer og Zahra Moini fra Det norske senter for flerkulturell verdiskapning (NSFV). I tillegg møtte de Nicolai Strøm Olsen fra Startup Migrant for å diskutere diverse praksiser, trender og utfordringer migranter møter når de velger å starte for seg selv.


EEA og Norway Grants er Island, Liechtenstein og Norges bidrag til å redusere økonomiske og sosiale ulikheter og for å styrke forholdet til 15 EU-land i Sentral-Europa, Sør-Europa og Baltikum.

Caritas Norge, nærmere bestemt vår innenlandsavdeling, har mye erfaring når det gjelder direkte arbeid med migranter, flyktninger, asylsøkere og ungdom. Vårt mandat er å gi støtte til integrasjon av migranter, redusere økonomisk og sosial ekskludering, bidra til god mental helse og fysisk velvære, samt å bekjempe sosial dumping og menneskehandel.

Selv om det allerede eksisterer opplærings- og supportsentre i mange land i Europa, er det få som fokuserer på spesifikke utfordringer unge migranter møter. Det er derfor det 48 måneder lange prosjektet vil utvikle et nettverk for støtte til bedrifter, og opplæringsprogrammer for unge gründere.

2019-09-17T14:26:15+00:00 17th september, 2019|

About the Author: