Vilkår og retningslinjer for donasjoner og fastgiver-avtaler

/Vilkår og retningslinjer for donasjoner og fastgiver-avtaler
Vilkår og retningslinjer for donasjoner og fastgiver-avtaler 2020-07-01T13:29:09+00:00

Vilkår og retningslinjer 

På denne siden finner du våre vilkår og retningslinjer for donasjoner og fastgiver-avtaler. 

 

Caritas Norge er den katolske Kirkes bistandsorganisasjon. 

Caritas Norge er medlem av Innsamlingskontrollen 

 

Betaling: 

Faste givere 

Gjelder fastgiver-forhold per SMS, AvtaleGiro og Vipps. 

Trekk gjennomføres per standard den 20. i hver måned. Dette kan tilpasses ved å enten ta kontakt med leverandør av nevnte tjeneste, eller Caritas Norge direkte. Det trekkes aldri annet enn avtalt sum. 

SMS: Fastgiver-forhold per SMS belastes telefonregningen. 

AvtaleGiro: Fastgiver-forhold per AvtaleGiro er tilgjengelig i givers nettbank, og trekkes fra ønsket bankkonto.  

Vipps: Fastgiver-forhold per Vipps er tilgjengelig i app eller nettside, og trekkes fra ønsket bankkort eller konto. 

 

Oppsigelse av faste avtaler: 

Send mail til caritas@caritas.no eller ring oss på tlf: 23 33 43 60 hverdager mellom kl. 09:00 – 15:00. Dette gjelder avtaler om faste bidrag via SMS, AvtaleGiro, Vipps og papirgiro. 

E-post bør inkludere navn, adresse, telefonnummer og/eller e-postadresse på giver som ønsker å avslutte giverforholdet. 

SMS: Ved fastgiver-forhold på SMS kan dette avsluttes ved å sende «STOPP CARITAS100» til 2160 for trekk på 100,- i måneden eller «STOPP CARITAS200» til 2160 for trekk på 200,- i måneden. 

AvtaleGiro: Fastegiver-forhold med AvtaleGiro må giver selv inn i nettbanken og slette eventuelle trekkfiler etter avtalen er bekreftet avsluttet, da organisasjonen ikke kan gjøre dette etter at trekkfiler er sendt. Men, fremtidige trekkfiler vil bli stoppet etter at avtalen er avsluttet hos Caritas Norge. 

 

Angre: 

Inngåelse av faste betalinger: 

Du har mulighet til å angre ved inngåelse av ordninger med faste betalinger. Med andre ord kan du si opp giveravtalen din hos oss når som helst. Dette gjelder både SMS, Vipps og AvtaleGiro. 

Selv om det i utgangspunktet ikke er mulig å angre på tidligere donasjoner åpner Caritas Norge for bruk av skjønn i slike situasjoner, der siste donasjon kan delvis eller helt krediteres.  

 

Skattefradrag: 

Alle gaver som utgjør et samlet beløp på mellom 500 og 50 000 kroner gir rett til skattefradrag. Maksbeløpet på 50 000 gjelder samlet bidrag til alle fradragsberettigede organisasjoner. Les mer om skattefradrag: Informasjon om skattefradrag.